март 17

Слепване

Mалка програмка, разработена за да спомага по-бързо да се вадят размерите на заготовките и подлепките на датайлите които ще се слепят.
В момента има два варианта

вариант 1 С цяла подлепка.
вариант 2 С 4 ивици.

Пълното невежество не е най-голямата злина; по-лошо е натрупването на недобре усвоени знания. Платон

Напиши коментар